Nedan finner du svaren på de vanligaste frågorna vi får om Talattan. Om du inte hittar svaret på just din fråga eller om du vill ha mer information om Talattan är du välkommen att kontakta oss.  
 

Vad är en daghemsförening?

Att Talattans förskola bedrivs som en daghemsförening innebär att både personal, föräldrar och barn är engagerade i verksamheten – på olika sätt och på olika nivåer (se mer nedan). En daghemsförening är inte ett kooperativ.


Deltar föräldrarna i den pedagogiska verksamheten?

Nej. Personalen bedriver den pedagogiska verksamheten fullt ut. Vid sjukdom anlitar vi behöriga vikarier. 


Vad förväntas av mig som förälder?

Föräldrarna kan inneha styrelseposter och/eller vara behjälpliga med mindre sysslor. 

Föräldrarna kan också vara aktiva inom ett av våra områden: Innegrupp, Utegrupp, Dataansvar och Marknadsföring.

Utöver detta deltar föräldrarna (och barnen) vid en fixarlördag med gemensam grillning och en storstädningskväll per år. Dessa tillfällen att samlas och träffa de andra familjerna är mycket uppskattade.

Föräldrarna har också en förutbestämd jourvecka per termin och barn som aktiveras vid akuta (och historiskt sett mycket sällsynta) behov av personalstöd i form av t.ex. lunchfix.


Vad skiljer Talattan från andra förskolor?

En sak som skiljer Talattan från andra förskolor är just att verksamheten drivs som en daghemsförening. Alla inblandade gör sitt bästa för att få en så bra förskolemiljö som möjligt för barnen. Det är just detta som gjort att personalen, barnen och föräldrarna kunnat skapa en verksamhet och miljö som lett till att Talattan år efter år ligger i toppskiktet bland Västra Göteborgs förskolor. Talattan har inte bara nöjda barn – vi har också nöjda föräldrar.

En annan viktig sak, som många föräldrar uppskattar, är den kontinuitet i verksamheten och hos personalen som Talattan kan erbjuda. De flesta i personalen har arbetat på Talattan sedan starten för 25 år sedan.